OBECNÉ INFORMACE

Materiál a jeho specifika

Dřevo je materiál s vysokou estetickou hodnotou. Mezi jeho kladné vlastnosti patří přirozený vzhled, snadná opracovatelnost, dřevo je teplé a působí příjemně na dotek. Dřevo je přírodní materiál a jako takový stárne, pracuje a reaguje na vlhkost. Stárnutí dřeva se projevuje šednutím, tmavnutím až černáním. Pracování dřeva v čase může způsobovat jeho praskání, prohýbání a kroucení. Reakcí dřeva na vlhkost může být jeho bobtnání či smršťování. Všechny tyto procesy jsou u přírodního dřeva zcela přirozené. Projevy můžeme zmírnit správným výběrem dřeva, dodržením montážních postupů, povrchovou úpravou dřeva a zodpovědnou následnou péčí.

Objemové změny dřeva

Dřevo je hygroskopický materiál a z tohoto důvodu mění svůj tvar v závislosti na vzdušné vlhkosti. Tento proces objemové změny v závislosti na vzdušné vlhkosti a teplotě prostředí je vratný, ale neprobíhá rovnoměrně. To znamená, že dřevo při vysychání zmenší svůj objem a při zpětném přijímání vlhkosti se již zcela nevrátí do původního rozměru. V průběhu roku dochází ke zvyšování vlhkosti vzduchu (dlouhodobý déšť, tání sněhu) a prkna budou v tomto období zvětšovat svůj objem, a to cca o 2,5–3,5 % své stávající šíře.
Dále je nutno si uvědomit, že terasové dílce jsou řezány s různou orientací k ose kmene, což má vliv na sesychání v rozměrových procentech. Dochází tudíž k různé změně rozměrů spár mezi jednotlivými prkny, přestože byla položena se stejnou dilatací. Jakýkoliv materiál z dřevěného masivu montovaný ve venkovních prostorách nezůstane klidný a bude neustále pracovat podle vlivu okolního prostředí.

Způsoby montáže

obecné info Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečně stabilní podkladní konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli rovnoměrnému bobtnání a smršťování použito pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako dřevo pochozí. Vzhledem k velké hustotě a tvrdosti exotických dřev je při montáži nutno použít pouze nerezový spojovací materiál vysoké kvality. Terasové lamely se kotví na podkladový dřevěný rošt. Dle zvoleného materiálu je potřeba dobře zvolit správnou rozteč trámků podkladního roštu, aby nedocházelo k prohýbání a nepříjemným pohybům terasy. Rošt se pokládá na štěrkové lože, betonové patky či betonovou desku, případně jinou konstrukci, vyžaduje-li to daná situace či stavba.
Pro snadnější montáž a prodloužení životnosti výrobku v závislosti na konkrétní realizaci je doporučeno používat kotvící doplňky, jako jsou distanční lišty, rektifikační terče atd.

Barevné změny a „kazy“ dřeva

U některých exotických dřevin (např. bangkirai, massaranduba, garapa) se mohou v počáteční době vymývat pigmentové látky obsažené ve dřevu. Proto by měly být okolní stavební prvky, fasády a kameny chráněny příslušnými konstrukcemi nebo zakrytím. U bazénů nebo jezírek může jinak dojít k zakalení vody. Jedná se o olejnaté látky obsažené ve dřevě, které mohou být během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám vyplaveny deštěm.
U dřeva impregnovaného v tlakových kotlích se na povrchu mohou vyskytnout zelenavé výkvěty. Jedná se o ronění pryskyřice, která se smísila s impregnací. Tyto světle zelené výkvěty soli časem zvětrají. Dřevo obsahující pryskyřici jako modřín, borovice, smrk a douglaska může v počáteční době ve zvýšené míře ronit pryskyřici. Bez provedeného ošetření se časem na povrchu dřeva vytvoří šedostříbrná až šedočerná patina.
Podle druhu dřeva se může vyskytnout různý počet a velikost suků a také kresba žilek dřeva. Zdravé suky dodávají dřevu živý, individuální vzhled. Ojediněle se objevujícím hranovým sukům a trhlinám v oblasti suků nelze vždy zabránit a nemají žádný vliv na trvanlivost dřeva.
U dřeva bangkirai, teak a dalších dřevin se mohou vyskytnout malé otvory, zvané „pinholes“. Jedná se o otvory po hmyzu od škůdce v čerstvém dřevu, který se výhradně vyskytuje u živých stromů. Před zpracováním na terasové dřevo škůdce odumře. Neexistuje žádné nebezpečí pro produkt nebo okolní stavby.

Povrchová úprava

Ještě před vlastní montáží by mělo proběhnout ošetření všech částí terasy (zvláště těch, kam se již po montáži bude obtížné dostat). Po začištění všech spojů a hran je celá plocha terasy z vrchní strany opatřena nátěrem terasovým olejem. Ten může být bezbarvý, nebo může obsahovat pigmenty, které způsobí natónování terasy do požadovaného odstínu. Terasové oleje jsou na bázi přírodních rostlinných olejů, pronikají do dřeva a při schnutí se pevně propojí se dřevem. Dřevo je tak chráněno zevnitř (na rozdíl od obvyklých laků, které vytvoří pouze povrchový film). Aplikací je omezeno nejenom bobtnání a smršťování dřeva, ale také tvorba třísek. Olej a pigmenty výrazně omezují zešednutí dřeva. Povrch upravený olejem je odolnější.

Následná péče

Plocha terasy by se měla upravit olejem cca 2-3 měsíce po pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. Použití terasového oleje dojde k prodloužení životnosti a optického zhodnocení dřeva.
Protože je povrch v nechráněných vnějších prostorách vystaven vysokému zatížení, měla by být pravidelně prováděna údržba povrchu a malé poškození by mělo být okamžitě opraveno. Znečištění a odolné skvrny lze odstranit vodou, případně použít speciální prostředky. Při čištění však nesmí dojít k poškození dřeva. Poškození povrchu ošetřovaného olejem je třeba okamžitě důkladně očistit a znovu provést úpravu olejem. Zcela jednoduše lze takto opravit jenom určité části povrchu, není třeba plošné obrušování povrchu.
Oleje je třeba vždy aplikovat v tenké vrstvě a rovnoměrně. Doporučná četnost aplikace se liší v závislosti na umístění i funkci terasy, avšak měla by být alespoň 2x ročně.

obecné info